Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

VII tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w VII turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 09.05.2022 r. i potrwa do 13.05.2022 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.