Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro projektu, siedziba Beneficjenta oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biuro projektu zlokalizowane jest w centrum miasta, a przed budynkiem znajduje się parking z dostępnym stanowiskiem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim, a szerokość drzwi wejściowych jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlokalizowana jest winda oraz podjazd, a schody zaopatrzone są w balustrady i poręcze. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.

Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane do poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

Istnieje możliwość wydłużenia czasu wsparcia dla osób, które ze uwagi na niepełnosprawność potrzebują więcej godzin  aby w pełni skorzystać ze wsparcia. W razie potrzeb Uczestników możliwość nagrania płyty z tłumaczeniem na j. migowy, materiałów w innych wersjach alternatywnych (audio, rysunki, symbole) lub zaangażowanie wolontariuszy osób wspierających np. studentów pracy socjalnej.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące kanały komunikacji:

z wykorzystaniem telefonu 515 791 748 (również SMS);

e-maila: j.piktas@fundacjatarnowskiego.pl;

za pośrednictwem mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/Fundacja-im-Hetmana-Jana-Tarnowskiego-1177345575758871/

oraz osobiście w Biurze Projektu w Tarnowie, ul. Krakowska 13.