Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załączniki do regulaminu (wersja do pobrania pdf):

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Deklaracja udziału w projekcie
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Informacja od rolników lub domowników (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie kandydata/-tki na uczestnika projektu
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w projekcie z zakresu włączenia społecznego (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 9 do Regulaminu – Klauzula informacyjna

Załączniki do regulaminu (wersja edytowalna doc):

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Deklaracja udziału w projekcie
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Informacja od rolników lub domowników (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie kandydata/-tki na uczestnika projektu
Załącznik nr 8 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w projekcie z zakresu włączenia społecznego (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 9 do Regulaminu – Klauzula informacyjna