Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

V tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w V turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 10.01.2022 r. i potrwa do 14.01.2022 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo i długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy od minimum 12 miesięcy), zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Informacja

W związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy za dzień 25.12.2021 r. /sobota/ biuro projektu „Od aktywności do zatrudnienia” będzie zamknięte 24.12.2021 r. /piątek/. Zapraszamy po świętach.


Wyniki IV tury rekrutacji do projektu

ODZ – wyniki IV tury rekrutacji do projektu


IV tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w IV turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 06.09.2021 r. i potrwa do 10.09.2021 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Wyniki III tury rekrutacji

ODZ – wyniki III tury rekrutacji do projektu


III tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w III turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 12.07.2021 r. i potrwa do 16.07.2021 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Wyniki II tury rekrutacji do projektu

ODZ – wyniki II tury rekrutacji do projektu

ODZ wyniki II tury rekrutacji do projektu osoby – niezakwalifikowane


II tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w II turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 19.04.2021 r. i potrwa do 30.04.2021 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

*W ramach niniejszej rekrutacji przyjętych zostanie maksymalnie 10 osób bezrobotnych.


Informacja

W dniu 02.04.2021 r. biuro projektu „Od aktywności do zatrudnienia” będzie zamknięte. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zapraszamy po świętach.


Informacja

Szanowni Państwo, kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw związanych z udziałem w projekcie w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Fundacji, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.