Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyniki V tury rekrutacji do projektu

W związku z niedopełnieniem formalności kandydatów na Uczestników Projektu, utworzono dwie listy rankingowe: osób zakwalifikowanych oraz osób w trakcie weryfikacji.
Ostateczne listy rankingowe zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Lista rankingowa V tura rekrutacji – zakwalifikowani

Lista rankingowa V tura rekrutacji – w trakcie weryfikacji