Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyniki VII tury rekrutacji do projektu

W związku z niedopełnieniem formalności kandydatów na Uczestników Projektu, utworzono dwie listy rankingowe: osób zakwalifikowanych oraz osób w trakcie weryfikacji.
Ostateczne listy rankingowe zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Lista rankingowa VII tura rekrutacji – częściowa

Lista rankingowa VII tura rekrutacji – w trakcie weryfikacji