Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja

W dniu 17.06.2022 r. biuro projektu „Od aktywności do zatrudnienia” będzie zamknięte. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Wyniki VII tury rekrutacji do projektu

Lista rankingowa VII tura rekrutacji – ostateczna

Lista rezerwowa VII tura rekrutacji


Wyniki VII tury rekrutacji do projektu

W związku z niedopełnieniem formalności kandydatów na Uczestników Projektu, utworzono dwie listy rankingowe: osób zakwalifikowanych oraz osób w trakcie weryfikacji.
Ostateczne listy rankingowe zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Lista rankingowa VII tura rekrutacji – częściowa

Lista rankingowa VII tura rekrutacji – w trakcie weryfikacji


Przedłużenie terminu rekrutacji

VII tura rekrutacji do projektu „Od aktywności do zatrudnienia” zostaje przedłużona do dn. 16.05.2022 r.

Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety.


VII tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w VII turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 09.05.2022 r. i potrwa do 13.05.2022 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Informacja

W dniu 02.05.2022 r. biuro projektu „Od aktywności do zatrudnienia” będzie zamknięte. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Wyniki VI tury rekrutacji do projektu

ODZ Wyniki VI tury rekrutacji do projektu


VI tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w VI turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 28.02.2022 r. i potrwa do 04.03.2022 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo i długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy od minimum 12 miesięcy), zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Ostateczne wyniki V tury rekrutacji

Lista rankingowa V tura rekrutacji


Wyniki V tury rekrutacji do projektu

W związku z niedopełnieniem formalności kandydatów na Uczestników Projektu, utworzono dwie listy rankingowe: osób zakwalifikowanych oraz osób w trakcie weryfikacji.
Ostateczne listy rankingowe zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Lista rankingowa V tura rekrutacji – zakwalifikowani

Lista rankingowa V tura rekrutacji – w trakcie weryfikacji