Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyniki III tury rekrutacji

ODZ – wyniki III tury rekrutacji do projektu


III tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w III turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 12.07.2021 r. i potrwa do 16.07.2021 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Wyniki II tury rekrutacji do projektu


II tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w II turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 19.04.2021 r. i potrwa do 30.04.2021 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

*W ramach niniejszej rekrutacji przyjętych zostanie maksymalnie 10 osób bezrobotnych.


Informacja

W dniu 02.04.2021 r. biuro projektu „Od aktywności do zatrudnienia” będzie zamknięte. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zapraszamy po świętach.


Informacja

Szanowni Państwo, kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw związanych z udziałem w projekcie w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Fundacji, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.


Wyniki I tury rekrutacji do projektu


I tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w I turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 01.02.2021 r. i potrwa do 12.02.2021 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Rekrutacja w lutym 2021

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie: 

Od aktywności do zatrudnienia”, I tura rekrutacji do projektu
Przewidziana jest w lutym* 2021 r.

Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00
w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • w wieku powyżej 30 lat,
  • bierne zawodowo,
  • bezrobotne,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,

*O dokładnym terminie rekrutacji poinformujemy na stronie internetowej co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem.