Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyniki I tury rekrutacji do projektu


I tura rekrutacji do projektu

Zapraszamy do udziału w I turze rekrutacji do projektu, która rozpocznie się 01.02.2021 r. i potrwa do 12.02.2021 r.
Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


Rekrutacja w lutym 2021

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie: 

Od aktywności do zatrudnienia”, I tura rekrutacji do projektu
Przewidziana jest w lutym* 2021 r.

Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w godzinach 8.00-14.00
w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • w wieku powyżej 30 lat,
  • bierne zawodowo,
  • bezrobotne,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,

*O dokładnym terminie rekrutacji poinformujemy na stronie internetowej co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem.